Các lễ hội truyền thống của Trung Quốc như Trung thu và Quốc khánh đang đến gần.

2023-09-26

Kính gửi quý khách hàng,

Các lễ hội truyền thống của Trung Quốc như Trung thu và Quốc khánh đang đến gần. Vui lòng lưu ý văn phòng của chúng tôi sẽ nghỉ từ ngày 28 tháng 9 - ngày 5 tháng 10 để ăn mừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc vào ngày 6 tháng 10. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kiểm tra tin nhắn theo thời gian trong kỳ nghỉ. Nếu bạn có bất cứ điều gì khẩn cấp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn càng sớm càng tốt. Cuối cùng, toàn thể thành viên TUSI xin chúc bạn và gia đình hạnh phúc và sức khỏe.

Cảm ơn.