Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH Đồ chơi Gia Hưng Tusi


Web: www.jxtusi.com

Địa chỉ: Hangzhou Bay New Economic Park, Port District, Jiaxing City, Zhejiang Province


Liên hệ: Anna Liên hệ: Jarah Liên hệ: Sylvia
ĐT:+ 86-135 6731 3143 ĐT:+ 86-178 5834 2188 ĐT:+ 86-135 6731 3143
E-mail:[email protected] E-mail:[email protected] E-mail:[email protected]
Whatsapp: + 86-135 6731 3143 Whatsapp: + 86-178 5834 2188 Whatsapp: + 86-18858377911
Wechat: + 86-135 6731 3143 Wechat: + 86-178 5834 2188 Wechat: + 86-18858377911
QQ: 491302427 QQ: 2463891084 QQ: 1216320120


Liên hệ: Lay Liên hệ: Ceci Liên hệ: William
ĐT:+ 86-178 5834 2188 ĐT:+ 86-15325736912 ĐT:+ 86-18268384424
E-mail:[email protected] E-mail:[email protected] E-mail:[email protected]
Whatsapp: + 86-13262568439 Whatsapp: + 86-15325736912 Whatsapp: + 86-18268384424
Wechat: + 86-13262568439 Wechat:+ 86-15325736912 Wechat: + 86-18268384424
QQ: 1033962248 QQ: 1835981440 QQ: 334207493gởi điều tra