Nhà > Về chúng tôi>Sự bền vững

Sự bền vững


Tại TUSI TOYS, chúng tôi đang góp phần xây dựng một tương lai bền vững và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho con em chúng ta kế thừa. Tìm hiểu cách chúng tôi hợp lực với những người khác để có tác động lâu dài và truyền cảm hứng cho trẻ em ngày nay trở thành những người xây dựng tương lai.


Tusi Toys đã công bố các mục tiêu bổ sung về năng lượng tái tạo trong báo cáo trách nhiệm năm 2022, bao gồm việc loại bỏ bọt polystyrene (EPS) trương nở và màng polyvinyl clorua (PVC) khỏi tất cả các bao bì thương hiệu vào năm 2025.

Báo cáo đã giới thiệu một số mục tiêu mới khác và cung cấp thông tin cập nhật về phản ứng gần đây của công ty đối với Covid-19 và các vấn đề bình đẳng xã hội.

Ngoài việc loại bỏ bọt xốp EPS và màng PVC, Tusi Toys cũng cam kết sản xuất và mua năng lượng từ 335 megawatt từ các dự án năng lượng tái tạo và thay thế vào năm 2025, tương đương với lượng năng lượng cần thiết để cung cấp điện cho hơn 90.000 ngôi nhà.

Là một phần trong cam kết hiện tại nhằm giảm 50% lượng khí thải carbon dioxide vào năm 2035, công ty đã giảm 10% lượng khí thải nhà kính vào năm 2019, chủ yếu nhờ cắt giảm năng lượng và hiệu quả của chuỗi cung ứng.

“Chúng tôi tin rằng cam kết tiếp tục tiến bộ về các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị đã giúp công ty chúng tôi mạnh mẽ hơn, có tác động lâu dài đến môi trường, làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng tôi với các cộng sự và khách hàng, đồng thời tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông,” Sherry Cao cho biết. Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Đồ chơi Tusi. "Tôi muốn cảm ơn các cộng sự và nhà cung cấp của chúng tôi vì những tiến bộ đáng kể mà chúng tôi đã đạt được trong năm ngoái và mong muốn đạt được những tiến bộ có ý nghĩa trong tương lai."