Nhà > Về chúng tôi>Sản xuất ở In-đô-nê-xi-a

Sản xuất ở In-đô-nê-xi-a  • Sản phẩm của chúng tôi được cấp phép chính thức từ các thương hiệu như Honda, Toyota, LandRover, Marvel và Disney.
  • Nhà máy của chúng tôi đã được các nhà bán lẻ lớn đó kiểm tra và xác minh hàng năm để đảm bảo tính dễ đọc của chúng tôi.